Menu

Środowisko

To powierzchnia Ziemi wraz z glebą, powietrzem atmosferycznym, kopalinami, krajobrazem, światem roślin, zwierząt i człowiekiem, inaczej, jest to przestrzeń fizyczna zasiedlona przez organizmy, pomiędzy którymi istnieją wzajemne powiązania, środowisko może istnieć w stanie naturalnym lub przekształconym przez człowieka.



Wróć do listy słów
Katalog firm
lub wybierz kategorię z listy:
Najnowsze firmy i specjaliści

Najbliższe targi i wystawy