Menu

Odnawialne źródła energii

Odnawialne źrodla energii to źródła energii, których używanie nie wiąże się z długotrwałym ich deficytem.

Do odnawialnych źródeł energii zaliczyć można:
- energia spadku wody
- energia wiatru
- energia słoneczna 
- biomasy
- energia pływów morskich
- energia geotermiczna

Zgodnie z ustawą:
„Odnawialne źródło energii – źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu wysypiskowego, a także z biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych szczątek roślinnych i zwierzęcych".Wróć do listy słów
Katalog firm
lub wybierz kategorię z listy:
Najnowsze firmy i specjaliści

Najbliższe targi i wystawy