Menu

Odnawialne źródła energii - systemy solarne

Odnawialne źródła energii - systemy solarne

Coraz więcej płacimy za prąd i gaz i nie zanosi się że pozyskiwanie energii w tradycyjny sposób zacznie być tańsze. Dodatkowo coraz większe zanieczyszczenie środowiska skłania coraz więcej osób o proekologicznym sposobie myślenia do poszukiwania nowych, ekologicznych źródeł energii.

Badania nad wykorzystaniem energii słonecznej, wiatru, wody czy nawet jądra ziemi trwają i nowe rozwiązania zaczynają powoli docierać do zwykłych domów. Z czego możemy już skorzystać?

Przede wszystkim z energii słonecznej wykorzystywanej na dwa sposoby:

- systemy solarne umożliwiające ogrzewanie bieżącej wody a niekiedy nawet wspomaganie ogrzewania budynku

- moduły fotowoltaiczne, bezpośrednio przekształcające energię słoneczną na energię elektryczną

Opłacalność systemów solarnych jest sprawą dość kontrowersyjną. Część użytkowników mówi o oszczędnościach, część o podwyższeniu kosztów ogrzewania wody w ogólnym rozrachunku. Niezależnie jednak od oszczędności przyznać trzeba że kwestia ekologii pozostaje bezcenna. Jeśli chodzi o fotowoltaikę, to na ten moment koszt uzyskania energii elektrycznej z energii słonecznej, przewyższa jeszcze cenę energii jądrowej, niemniej jednak stale prowadzone są badania które mają poprawić funkcjonalność i efektywność modułów fotowoltaicznych. Z kolektorów fotowoltaicznych korzysta się więc w ograniczonym stopniu – w kalkulatorach, systemach zasilania bram garażowych i wjazdowych, lampach ogrodowych.

Dla wszystkich osób zainteresowanych inwestowaniem w alternatywne, ekologiczne źródła energii przygotowane są dotacje umożliwiające i ułatwiające podjęcie decyzji o montażu ekologicznego systemu zasilania lub ogrzewania wody.