Menu

Ochrona środowiska - nowe metody

Ochrona środowiska - nowe metody

Intensywny rozwój gospodarczy krajów wysokouprzemysłowionych, dołączanie do ich grona coraz nowszych obszarów kuli ziemskiej i bezwzględna walka o zyski wyniszczają środowisko, powodują szybkie zużywanie się zasobów naturalnych i brak alternatywy w przypadku ich całkowitego wykorzystania.

W związku z tym od wielu już lat kwestie ochrony środowiska stanowią poważny punkt w debatach ogólnoświatowych i wewnątrzpaństwowych. Ochrona środowiska staje się koniecznością i w chwili obecnej każda jednostka organizacyjna czy przemysłowa ma tego świadomość. Eliminowanie szkodliwych produktów ubocznych, minimalizowanie ilości i toksyczności odpadów, wdrażanie technologii możliwie najmniej uciążliwych dla środowiska to działania XXI wieku w zakresie ochrony środowiska. Ochrona środowiska to także podstawa działalności wielu organizacji i stowarzyszeń – nie wszystkie zyskują uznanie dla metod działania, jednak większość z nich ma szczytne cele.

Dla każdego z nas istotny może być jednak fakt, że działania proekologiczne stają się po prostu modnym sposobem na życie. Firmy chwalą się dotacjami na rzecz instytucji zajmujących się ochroną środowiska, wdrażają programy pozwalające na zaoszczędzenie zasobów naturalnych, wtórne wykorzystanie odpadów itp.

Działania takie są nagłaśniane i stanowią powód do dumy, a także w pewnym sensie stanowią element przewagi konkurencyjnej – świadczą bowiem o stosowaniu nowoczesnych metod i sposobów zarządzania.