Menu

Znaczenie ekologii podczas powodzi

(2010-06-07)

Szukanie winnych powodzi, jaka w tym roku nawiedziła południową część Polski znów skierowało uwagę obywateli ku ekologom. To właśnie organizacje zajmujące się ochroną przyrody najczęściej wymienia się na pierwszym miejscu listy osób odpowiedzialnych za niewyciągnięcie wniosków z wydarzeń z roku 1997.

Po raz kolejny pojawia się pytanie, – czym jest ekologia i komu właściwie służy? ( I dlaczego zawsze najbardziej krzywdzi człowieka)

Ekologia jest dziś słowem o tysiącu znaczeń. Za ekologów uważają się wszystkie osoby, które podejmują działania, które w ich opinii mają chronić życie na ziemi. Jednak, gdy jedni ekolodzy starają się o zminimalizowanie zużycia energii inni ograniczają się do ochrony ginących gatunków. To właśnie ci drudzy są ulubieńcami mediów, które podsycają nienawiść społeczeństwa.

Sytuacja ta budzi niepokój organizacji ekologicznych, których członkowie wcale nie cieszą się z tego typu „reklamy”. Pojawiają się głosy domagające się „podziału ekologów”, a raczej ustalenia jednoznacznej definicji, która pozwoliłaby mediom rozróżniać ekologów od innych organizacji działających na rzecz planety.